การใช้งานโปรแกรม ulead ตอนที่ 2

การใช้งานโปรแกรม ulead

การใช้งาน WordPress

สอนประกอบคอมพิวเตอร์

หาอะไรก็ง่ายแค่ปลายนิ้ว

คอมพิวเตอร์ทำอะไรได้บ้าง

คำศัพท์คอมพิวเตอร์

สอนการใช้โปรแกรม Dreamweaver

การเข้าสายแลน

การนั่งสมาธิ

นับว่าเป็นความโชคดีที่โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ของเราได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ในปี 2553 ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนดี ศรีตำบล จึงได้รับงบประมาณจัดสรรมาเป็นจำนวนเงินหลายล้านบาทเพื่อพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ ที่ทันสมัย โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกกา (Notebook) และในปี 2555 นี้ ได้มีโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียน  เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีศรีตำบล โดยให้ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนดี  ศรีตำบล เข้าร่วมประชุม ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมมะ  และอานิสงส์แห่ง บุญ (ทาน  ศีล ภาวนา) เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งสมาธิ จึงอยากเชิญชวนทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชม Blog ของดิฉัน ให้นังสมาธิ เพราะจากการที่ตนเองได้นั่งสมาธิหลายครั้งรู้ด้วยตนเองว่าดี ทำให้ใจเราสงบสบาย  และมีสมาธิมากขึ้น ไม่สับสบ ลำดับความคิดดีขึ้น ใจเย็นลง และนอกจากนี้การนั่งสมาธิยังมีประโยชน์อีก จากหนังสือของ พระมหาสมชาย ฐานวุฑุโฒ M.D.,  Ph.D  กล่าวว่า การนั่งสมาธิมีประโยชน์ดังนี้คือ

1. ทำให้เราใช้ศักยภาพของตนเองได้เต็มที่เหมือนเลนส์รวมแสงอาทิตย์

2. ทำให้สุขภาพดีทั้งกายและใจ

– สภาวะต่าง ๆ ของร่างกายและจิตใจ มีความสมดุล

– กายและใจส่งผลเนื่องถึงกัน

3. ทำให้เกิดความรู้แจ้ง (ภาวนามยปัญญา) เห็นโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริง