ห้องเรียน ม.1

ให้นักเรียนสมัคร E-mail และสมัครเป็นสมาชิกของ Facebook

Advertisements
 1. คือ การบริหารแหล่งข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองต่อการใช้ของโปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพและลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล

 2. การบริหารแหล่งข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองต่อการใช้ของโปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพและลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล รวมทั้งความขัดแย้งของข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์การ ในอดีตการเก็บข้อมูลมักจะเป็นอิสระต่อกันไม่มีการเชื่อมโยงของข้อมูลเกิดการ สิ้นเปลืองพื้นที่ในการเก็บข้อมูล เช่น องค์การหนึ่งจะมีแฟ้มบุคคล

 3. การจัดการฐานข้อมูล(Database Management) คือ การบริหารแหล่งข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองต่อการใช้ของโปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพและลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล

 4. ด.ญ.น้ำผึ้ง พิลาโพธิืื์ื์์์์์ื์์์ื

  ่ืืวใยใ

  วใมสใฝฃ

 5. ด.ญ.น้ำผึ้ง พิลาโพ

  น่ารัก อ่ะ

 6. HTML คืออะไร
  HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษามาตรฐานสากลที่ใช้นำเสนอข้อมูลแบบผสมผสานในการสื่อสารแบบ World-Wide-Web :WWW ( Web) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลก (Internet) รูปแบบหนึ่ง ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือ อื่นๆ จะถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน ด้วยชุดคำสั่งต่างๆ เพื่อให้แสดงผลออกมาคล้ายกับ สิ่งพิมพ์ สไลด์ หรือ แบบมัลติมีเดีย

  องค์ประกอบของภาษา HTML
  เอกสาร html จะมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 2 ส่วน คือ
  · ข้อความที่ต้องการให้แสดงบนจอภาพ
  · ข้อความที่เป็นคำสั่ง
  โดยคำสั่งในเอกสาร html นี้จะเรียกว่า แท็ก (Tag) โดยแท็กจะต้องขึ้นต้นด้วย ดังนี้ซึ่งจะเรียกว่า แท็กเปิดแล้วจะต้องปิดท้ายข้อความด้วยแท็กปิด ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้ เรามาดูรูปแบบเต็ม ๆ กัน
  ข้อความที่ต้องการให้แสดง
  ชื่อแท็กต่างๆ สามารถพิมพ์ตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้ความหมายเหมือนกัน
  โครงสร้างของภาษา HTML
  โครงสร้างของภาษา html จะประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน คือส่วนที่เป็นส่วนหัว (head) และส่วนเนื้อหา (body) โดยมีรูปแบบภาษา

 7. เรียนคอมพิวเตอร์แล้วมีความสุข

 8. ชอบเรียนกับครูกับครูเสาวนีย์

 9. ด.ญ.แพรวภิลัย ปีสิงห์ ม.1/1 เลขที่24

  เรียนกับครูเสาวนีย์มีความสุขมากค่ะ

 10. ด.ญ.วรินทร ธูปหอม

  เรียนกับครูเสาวนีแล้วมีความรู้มากขึ้น

 11. ด.ญ.วรินทร ธูปหอม เลขที่ 26

  เรียนกับครูเสาวนีทำให้ได้รู้เรื่องคอมพิวมากขึ้น

 12. ด.ญ.ภาวิณี ช่วยโชติ เลขที่ 23

  เรียนคอมกับครูมีความสุขหนูดีใจมากที่ได้เรียนกับครูค่ะ

 13. ด.ญ.ลัดลดา ป้องสวย เลขที่ 25

  เรียนคอมกับครูสนุกหยุดไม่ได้เลยค่ะ

 14. ด.ช.อรรคเดช กันจันทร์ เลขที่ 14

  เรียนกับครูสนุกครับ

 15. ด.ญ.กรพินธ์ นาคะพันธ์

  เรียนแล้วมีความสุข

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: