ภาษา HTML

                  อินเทอร์เน็ต (Internet)  หมายถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกจนเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่  ซึ่งคำว่าอินเทอร์เน็ตมาจากคำว่า “Inter  Connection  Network”  โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้  โดยใช้มาตรฐานในการรับส่งข้อมูลหรือที่เรียกว่า  โปรโตคอล (Protocol)  ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีชื่อว่า  ทีซีพี/ไอพี  (TCP/IP,  Transmission   Control  Protocol/Internet  Protocol)

                  เครือข่ายของระบบอินเทอร์เน็ตนั้นเปรียบเสมือนกับเครือข่ายใยแมงมุมที่ครอบคลุมไปทั่วโลก  แต่ละจุดที่เชื่อมต่อเข้าไปยังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น   สามารถสื่อสารกันได้หลายเส้นทาง  โดยไม่มีการกำหนดแน่นอน  การติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายนั้นไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกันโดยตรง  แต่อาจติดต่อโดยผ่านจุดเชื่อมต่ออื่น  และการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายนั้น  สามารถเลือกเส้นทางในการเชื่อมต่อได้หลายเส้นทาง    กล่าวได้ว่า  การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น  เป็นการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดนหรือไซเบอร์สเปซ (Cyberspace)

รูปที่ 1.1 แสดงแบบจำลองการการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เรียนภาษา html

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ควรรู้จักภาษาซี

วันนี้นั่งข้างคนนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: