ประวัติการรับราชการ

เริ่มรับราชการครั้งแรก  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2540

ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

สังกัดกรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ครูชำนาญการ  โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

อำเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 8

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: